تبیین بیانات رهبر انقلاب در خصوص همکاری ایران و آمریکا؛
چرا ایران به همکاری نظامی-امنیتی با آمریکا تن نداد؟
آمریکا نیاز داشت تا با اضافه کردن ایران به این اتحاد تصنعی، از برگ برنده‌ی خوش‌نامی و حمایت صادقانه‌ی ایران از مسلمانان در سطح افکار عمومی منطقه، نهایت بهره را ببرد. آمریکا با توجه به اینکه عنوان کرده در این مبارزه تنها به نیروی هوایی خود اکتفا خواهد نمود.
  • ویژه نامه اقتصاد مقاومتی
    http://nahad.ir/index.jsp?siteid=51&fkeyid=&siteid=51&pageid=56944

  • ویژه نامه بیداری اسلامی

  • ویژه نامه تبیینی تحلیلی رصد شبکه های ماهواره ای
    http://jangnarm.com/index.jsp?siteid=51&siteid=51&fkeyid=&siteid=51&pageid=68298